Massage
Motverkar andningssvårigheter och stress

Lotorpsmetoden


Andningsmassage enligt Lotorpsmetoden används främst till människor med andningssvårigheter som astma, kol, doftallergi men även stress och utmattningssymptom.

Behandlingen går ut på att behandla andningsmuskulaturen kring bröstkorgen som blir överansträngda vid andningsbesvär. Före första behandlingen gör terapeuten olika tester för att få en överblick av andningsförmågan. Efter behandlingen kommer även hemövningar att skickas med för att få en korrekt andningsmönster och god funktion i bröstkorgen.

Behandlingen genomförs av en godkänd terapeut med certifiering i Lotorpsmetoden.

Tillbaka till översikt massage