Massage
Ökar cirkulationen i muskler och underhud

Koppning


Koppning är en teknik som utvecklats och använts under lång tid i den traditionella kinesiska medicinen men har också funnits i andra länders medicin, bland annat i Europa och Afrika. Det har funnits olika typer av koppar och med de tidiga kopparna använde man eld för att skapa ett vakuum i koppen. Idag använder många koppar med en ventil i toppen där man pumpar ut luften och därmed skapar ett vakuum. Det går då att reglera hur stort tryck man vill sätta på koppningen. Man använder olja för att minska friktionen vid moving cupping samt för att få ett bättre fäste, vakuum när man sätter koppen på en fast plats.

Det finns några olika tekniker man kan jobba med och här jobbar vi huvudsakligen med moving cupping och att placera ut kopparna på spända muskler och tiggerpunkter där koppen får sitta i upp till 20 minuter. Moving cupping är bla bra när man vill jobba med cirkulationen över ett större område och t.ex stötta transporten i lymfsystemet. Detta för borttransport av restprodukter och skräp som kan samlas i vävnaden. När en kopp sitter på en fast plats ökas blodcirkulationen lokalt på plats och koppen sträcker och drar i hud, bindväv och muskler i området. Spänningar släpper och det blir ökad cirkulation.

Som massörer använder vi koppning för att mjuka upp spända muskler, transportera bort vätska och slagg i hud och bindvävnaden. Mer eller mindre alla besvär vi jobbar med i massage går det att behandla med koppning istället, eller som komplement.

Tillbaka till massage översikt

Boka tid

Våra priser

Koppning 30 min 400 kr
Koppning 3*30 min 1050 kr

Priser anges inklusive moms.

Boka tid