Fysioterapeut
För förbättrad rörelseförmåga

Fysioterapeut


En fysioterapeut är specialist på hur fysisk aktivitet leder till rörlighet och hälsa utifrån din förmåga. Om du har akuta eller långvariga besvär, som till exempel smärta, stelhet, muskelsvaghet och andningsproblem, så kan du få rehabiliterande och förebyggande hjälp av en fysioterapeut. Hos oss krävs ingen remiss och det finns inga väntetider.

Som alla fysioterapeuter gör vi kroppsundersökningar för att ta reda på om det finns fysiska orsaker till dina besvär. Hos oss läggs dock lika stor vikt vid att prata om livsstil och levnadsvanor, exempelvis kost, träning, sömn och stress. Vi använder även motiverande samtal som verktyg för att på djupet förstå din situation, din motivationsnivå och eventuella mentala spärrar. För oss är det viktigt att förstå helheten och att du känner dig sedd och hörd, så att du efter första mötet själv kan se och tro på möjliga lösningar. Efter undersökningen upprättas en individuellt anpassad rehabiliterings- och behandlingsplan, en väg som fungerar för att nå de mål som du och din terapeut gemensamt satt.

Fysioteraput kallades tidigare även sjukgymnast. Legitimerad fysioterapeut blir man efter tre års utbildning. På Aktiv Friskcenter erbjuder vi fysioterapi med uppföljning, men också förebyggande träning, så kallad Prehab. Prehab föregås alltid av en kostnadsfri konsultation.

Boka tid

Rehabiliteringsplan är en väg som fungerar för att nå de mål som du och din terapeut gemensamt satt.

När skada, besvär eller sjukdom redan uppstått

Fysioterapi

Om du har besvär med smärta eller känner dig stel eller muskelsvag så kan fysioterapi hjälpa dig. Ingen remiss behövs. Terapeuten undersöker ledrörlighet, muskelfunktion, hållning och ni diskuterar livsstil. Därefter får du en individuellt anpassad rehabiliterings- och behandlingsplan, som följs upp över telefon efter 1-2 veckor, samt vid fler fysiska möten.

Boka tid
Arbeta aktivt för att förhindra att skada uppstår

Prehab – förebyggande träning

Prehab innebär förebyggande träning, att lära sig träna på ett sätt som minskar risken för framtida skador. Terapeuten gör en kroppslig undersökning och tittar på hållning, rörlighet och styrka. Ni diskuterar behov, mål och tar fram en anpassad träningsplan för dig att följa. Planen följs upp både via telefonsamtal och fysiska möten.

Boka tid

Våra priser

Fysioterapi - första besök (75 min) 750 SEK
Fysioterapi - uppföljning (60 min) 600 SEK
Prehab - första konsultation (20 min) kostnadsfritt
Prehab (60 min) 600 SEK
Prehab - uppföljning (45 min) 450 SEK

Priser anges inklusive moms.

Boka tid

Behöver du en behandling?

Boka tid

Eller ge bort ett presentkort till någon du tycker om.

Köp presentkort